Obitelj :
Gračaković

A. Mihanovića 29, 44330 Novska
044/600-365

Roditelji :
Kristina i Alen

Djeca :
Ana Marija, 30.09.2000. -SMA
Lucija, 04.07.2007.