Obitelj :
Zović

Frane Ćipina 15, 21215 Kaštel Lukšić
021/227-714, 091/3233-149

Roditelji :
Helena i Roko

Djeca :
Ani, 24.02.2002. -SMA
Matej, 09.01.2005.
Magdalena, 23.03.1999.