Obitelj :
MarkoviŠ

Vatrogasna 27, 10000 Zagreb
01/3736-601, 098/9708-035

Roditelji :
Ana Marija i Damir (hrv. bran.)

Djeca :
Petra, 17.07.1997. -TRAH
Karlo, 14.01.1995.