Obitelj :
Britvarević

Matija Vlačić Ilirik 32, 52223 Raša
052/874 445

Roditelji :
Sanela i Samir

Djeca :
Sara, 19.12.2007.-TRAH
Sabrina, 27.02.2001.